Կարգավորող մարմիններ

# Կարգավորող մարմին Համառոտ անվանում
1. Երևանի քաղաքապետարան ԵՔ
2. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն ԱՎԾ
3. ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ԱԳԿՊԿ
4. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ԱՍՀՆ
5. ՀՀ առողջապահության նախարարություն ԱՆ
6. ՀՀ արդարադատության նախարարություն ԱՆ
7. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ԱԻՆ
8. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ԱԳՆ
9. ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ԲՆ
10. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ԳՆ
11. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ԷՆ
12. ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ԷԲՊՆ
13. ՀՀ կենտրոնական բանկ ԿԲ
14. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ԿԳՆ
15. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ՀԾԿՀ
16. ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով ՀՌԱՀ
17. ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե ՄԱԿՊԿ
18. ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՄՆ
19. ՀՀ ոստիկանություն ՈՍ
20. ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՊՆ